Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Etik Konumlarının Verilen Eğitime Göre Karşılaştırılması: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, vol.10, no.30, pp.1-12, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bacterial Biofilm: Prevention of Biofilm-Associated Infections

Journal of Social and Analytical Health, vol.1, no.1, pp.22-28, 2021 (Other Refereed National Journals)

Biofilm Formation Activities of Isolated Microorganisms from Hospitalized Patients

Kocaeli Medical Journal, vol.7, no.3, pp.82-88, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MİKROORGANİZMALARDA QUORUM SENSİNG MEKANİZMALARI

2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE İNOVASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 27 - 28 September 2020, pp.38