Hücre dışı adenozin trifosfat uygulamasının izole kardiyak miyositlerdeki etkilerinin tüm-hücre Patch Clamp yöntemi ile incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2000

Student: MEHMET UĞUR

Supervisor: BELMA TURAN