Tiroidin benign ve malign neoplazmlarının ayırt edilmesinde HBME-1, galektin-3, CK-19, emerin, CD56 ve caveolin-1'in ekspresyon profilleri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: ERTUNÇ ÇİNPOLAT

Supervisor: HESNA MÜZEYYEN ASTARCI