Robotik denge cihazının geliştirilmesi ve klinik doğrulama çalışmaları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ASLI BÖRÜ

Supervisor: Songül Aksoy

Abstract:

ÖZET

Börü, A. Robotik Denge Cihazının Geliştirilmesi ve Klinik Doğrulama Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2021. Bu çalışmada NeuroCom® Bilgisayarlı Dinamik Postürografi ile Türkiye’ de geliştirilmiş olan Robotik Denge Sistemi’nin ölçme ve değerlendirme parametrelerini karşılaştırarak klinik doğrulamasının yapılması amaçlandı.  Dahil edilme kriterlerine uyan gönüllü 29 birey çalışmaya katıldı. Katılımcılara her iki cihazda uygulanan testler; Adaptasyon Testi, Kararlılık Sınırı Testi, Ritmik Ağırlık Aktarma Testi, Duyusal Organizasyon Testi, Tek Ayak Üstünde Duruş Testi, Çömelerek Ağırlık Taşıma Testiydi. İki cihazdan alınan sonuçlar karşılaştırıldığında; Duyu Organizasyon Testi VİS (p=0,001), Duyu Organizasyon Testi VEST (p=0,001), Adaptasyon Testi (p=0,001), Ritmik Ağırlık Aktarma Testinin eksen hızı sonuçlarından olan anterior-posterior yönün hızlı ve yavaş hız sonuçları, sağ-sol lateral yönün ortalama ve yavaş hız sonuçları, anterior-posterior-lateral yönlerinin doğrusal kontrol sonuçları, Tek Ayak Üstünde Duruş Testinin her iki ayak üzerinde göz açık ve göz kapalı pozisyon sonuçlarında (p=0,001), Çömelerek Ağırlık Taşıma Testinin sağ ayak 0°,30°,90°, sol ayak 0°,30°,60°, 90°’ lerdeki  sonuçlarında (p<0,05), Kararlılık Sınırları Testinin tüm yönler için (arka, ön, sağ, sağ arka, sağ ön, sol, sol arka, sol ön) doğrusal kontrol sonuçlarında (p<0,05), Kararlılık Sınırları Testi posterior hareket hızı sonucunun (p<0,05), Kararlılık Sınırları Testi arka, sağ, sağ arka ve sol yönlerinin maksimum sapma sonuçları (p<0,05) arasında da farklılık olduğunu gördük. Klinik doğrulaması yapılamayan Robotik Denge Sistemi’nin teknik ve yazılımsal süreçlerinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu bu haliyle NeuroCom® Bilgisayarlı Dinamik Postürografi’ye muadil olamayacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Dinamik Postürografi, Robotik Denge Sistemi, klinik doğrulama, tıbbı cihaz.