Analjin (Novaljin) içeren farmasötik preparatlardaki etken maddelerin spektrofotometrik yöntemlerle miktar tayinleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1993

Student: NEVİN ACAR

Supervisor: FEYYAZ ONUR