Magnolol ve Honokiol Kompleksin İnsülin Dirençli Kardiyomiyositlerdeki Etkilerinin Elektrofizyolojik ve Biyokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Gizem Kazan

Supervisor: Belma Turan

Abstract:

Bu tez çalışmasında, antioksidan, anti-inflamatuar, anti-diyabetik ve anti-depresan özellikler taşıdığı çeşitli çalışmalarla gösterilmiş olan Honokiol ve Magnolol kompleksinin (MHK), kalp fonksiyon bozukluğundaki olası pozitif etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef kapsamında, insülin direnci, hiperglisemi ve yaşlanma modeli geliştirilmiş sıçan embriyonik kalp kasından elde edilmiş olan hücre hattındaki (H9c2) hücreler kullanılarak bu maddenin etkilerinin elektrofizyolojik ve biyokimyasal yöntemlerle incelenmesi planlanmıştır. Elektrofizyolojik parametreler olarak konfokal mikroskobu kullanılarak hücre içi serbest Ca+2 ve Zn+2 seviyeleri ile mitokondri membran potansiyeli, reaktif oksijen türleri (ROS) ve ATP seviyeleri ölçülecektir. Biyokimyasal olarak ise aynı grup hücrelerde ve bu hücrelerden izole edilecek mitokondride Mf-1, Mf-2, Fis-1, Drp, sirtuin 1 ve sirtuin 3 gibi mitokondri proteinleri Western-blot yöntemi ile incelenecektir. Bunlara ek olarak bu hücrelerde, toplam lizin asetilayonu da incelenecektir. Çalışma sonuçlarımız, çeşitli patolojik uyaranlar altında (insülin direnci, yaşlanma, obezite, metabolik sendrom gibi) kalpte gözlenen fonksiyon bozukluğunda özellikle mitokondri hedefli bozulan mekanizmalarda artan oksidatif stresin MHK uygulaması ile pozitif etkiler oluşturarak kalp fonksiyon bozukluğunun engellenenebileceği/düzeltilebileceği gösterilecektir.