Niklozamit içeren farmasötik preparatlardaki etken maddelerin spektrofotometrik yöntemlerle miktar tayini


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1993

Student: NİGAR TEKİN

Supervisor: FEYYAZ ONUR