Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Instıtute Of Health Scıences, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Dr), Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Instıtute Of Health Scıences, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2006 Postgraduate

  Beykent University, Academy Of Health Scıences, Department Of Health Management, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Academy Of Nursery, Hemşirelik Yüksekokulu Pr. (Kız), Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Ameliyat sonrası derlenme ünitesinde erken uyarı skorlama sistem ile takip edilen hastalarda hemşirelik rehberi uygulamalarının postoperatif hasta sonuçları üzerine etkisi

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Yl) (Tezli)

 • 2016 Doctorate

  Kalp cerrahisi geçiren hastalara ameliyat öncesi dönemde mekanik ventilatöre yönelik verilen eğitimin hastanın uyum, konfor, anksiyete ve hemodinamik parametreler üzerine etkisi

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Dr)