Education Information

Education Information

 • 2019 - 2023 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi (Dr), Turkey

 • 2013 - 2018 Undergraduate

  Pamukkale University, Academy Of Physıcal Therapy And Rehabılıtatıon, Department Of Physıcal Therapy And Rehabılıtatıon, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  KADAVRADA ARTICULATIO TALOCRURALIS LİGAMENTLERİNİN MORFOMETRİK ANALİZLERİ VE EKLEM HAREKETLERİ SIRASINDA KEMİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü