Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Baskent University, Instıtute Of Health Scıences, Periodontoloji (Dr), Turkey

 • 2002 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Dentıstry, Diş Hekimliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Trombositten zengin fibrinin implant stabilitesi üzerindeki etkisinin rezonans frekans analizi ile incelenmesi

  Baskent University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji (Dr)