Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Expertise In Medicine

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1995 - 2002 Undergraduate

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2009 Expertise In Medicine

  Sitokrom P450 2J2 enzimini kodlayan gene ilişkin tek nükleotid polimorfizmlerinin nokturnal hipertansiyonla ilişkisinin belirlenmesi

  Gazi University, Tıp Fakültesi