General Information

Institutional Information: Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Research Areas: Pharmacology and Therapeutics, Basic Pharmaceutics Sciences, Pharmaceutical Microbiology, Microbiology