Education Information

Education Information

 • 1980 - 1985 Doctorate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1977 - 1979 Postgraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1973 - 1977 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1985 Doctorate

  Karmaşık örnekleme planlarında örnekleme hatalarının hesaplanması

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik A.B.D.

 • 1979 Postgraduate

  İki ortalama arasındaki farkın önem kontrolünde kullanılan t testinin gücü üzerine bir araştırma

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik A.B.D.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English