Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 2002 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Meram School Of Medıcıne, Meram Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Mesanenin Noninvaziv Papiller Ürotelyal Neoplazilerinde MUC 1 ve p53 ekspresyonun değerlendirilmesi , grade ile karşılaştırılması ve ayırıcı tanıdaki yeri

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi