Education Information

Education Information

 • 1991 - 1996 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Turkey

 • 1984 - 1990 Undergraduate

  Selcuk University, Meram School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Alkol içenlerde plazma, eritrosit ve lökosit lipid peroksidasyonu ile antioksidan enzim aktivitelerininin araştırılması

  Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2009Klinik Araştırmalarda Atik Yaklaşım Kursu

  Health&Medicine , TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 • 2008Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Health&Medicine , Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı (HADYEK)