Education Information

Education Information

 • 2005 - 2013 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  İskelet ve kalp kası dokusunda yaşa bağlı değişikliklerin immünohistokimyasal ve Western Bloting yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  Laktasyon dönemindeki sıçanlarda deneysel ince bağırsak obstrüksiyonu sonrasında midede meydana gelen yapısal değişikliklerin incelenmesi

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı