Education Information

Education Information

  • 1987 - 1989 Expertise In Medicine

    Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1979 - 1985 Undergraduate

    Gulhane Military Academy Of Medicine, Gülhane Mılıtary Faculty Of Medıcıne, Askeri Tıp Pr. (Erkek), Turkey