Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Burkitt Lenfoma Tanısı Olan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

1.Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Samsun, Turkey, 11 May 2023

Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Alan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

1.Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Samsun, Turkey, 11 May 2023

Akciğer Tutulumlu Nöroblastom Tanısı Olan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

1.Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Samsun, Turkey, 11 May 2023

Nefrotik Sendrom Tanısı Olan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

1.Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Samsun, Turkey, 11 May 2023

SKOLYOZ TANISI OLAN ÇOCUK HASTANIN NANDA-I’E GÖRE DÜZENLENEN HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

4. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 21 October 2022

TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA AKRAN ZORBALIĞINA YÖNELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 October 2022

Okul Çağı Döneminde Onkoloji Kliniğinde Yatan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu

2.Uluslararası 3.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022

Ortaokul Öğrencilerinin Gözünden Zorbalık Kavramı: Bir Metafor Analizi

2.Uluslararası 3.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022

COVID-19 Pandemisiyle Mücadelede Görev Alan Hemşirelerin Anılarının Öyküleme Tekniğiyle İncelenmesi

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 October 2021 Sustainable Development

Hastaneye Yatan Çocuklarda Pet Terapinin Ağrı, Anksiyete ve Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 October 2021

Bir Annenin Emzirme Öyküsü: Olgu Sunumu

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, 18 June 2021

Prematüre Bebeklerin Bakım Gereksinimlerinin Virginia Henderson’ın Hemşirelik Kuramına Temellendirilmesi

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.115-116

Ülkeler Arası Yenidoğan Ölüm Oranlarının Doğum Sonu Bakım Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.117-118

Çocuklarda Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Dezavantajlı Gruplarda Çocuk Sağlığı Hemşireliği

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Use of Non-Pharmacological Methods in Pain Management in Children

in: Non-Drug Practices in Pain Management, Prof. Dr. Ayfer Özbaş,Dr. Öğretim Üyesi Ayşagül Güneş, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.354-371, 2022

Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Doç. Dr. Diler Aydın,Dr. Öğretim Üyesi Yılda Arzu Aba, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.255-280, 2019

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals