Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Examining the stories of nurses working in fighting the Covid-19 pandemic: A qualitative descriptive study

Journal of Social and Analytical Health, vol.2, no.3, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Breastfeeding Story of a Mother: Case Report

Mediterranean Nursing and Midwifery, vol.1, no.2, pp.85-90, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale Programlarında Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik Rolleri

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.87-102, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuklara Yönelik Günübirlik Cerrahide Hazırlık Programlarının Kullanımı Ve Hemşirelik Süreci

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.11-18, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of the Metaphors About Nurse Perception of 7-17 Age Hospitalized Children and Adolescents

Journal of Education and Research in Nursing, vol.17, no.1, pp.40-45, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Olgu Sunumu: Pilor Atrezisi Tanısı Alan Yenidoğanın Perioperatif Hemşirelik Bakımı

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.83-91, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SKOLYOZ TANISI OLAN ÇOCUK HASTANIN NANDA-I’E GÖRE DÜZENLENEN HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

4. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 21 October 2022

TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK ALANINDA AKRAN ZORBALIĞINA YÖNELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 October 2022

Okul Çağı Döneminde Onkoloji Kliniğinde Yatan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu

2.Uluslararası 3.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022

Ortaokul Öğrencilerinin Gözünden Zorbalık Kavramı: Bir Metafor Analizi

2.Uluslararası 3.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 17 May 2022

COVID-19 Pandemisiyle Mücadelede Görev Alan Hemşirelerin Anılarının Öyküleme Tekniğiyle İncelenmesi

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 October 2021 Sustainable Development

Hastaneye Yatan Çocuklarda Pet Terapinin Ağrı, Anksiyete ve Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 October 2021

Bir Annenin Emzirme Öyküsü: Olgu Sunumu

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, 18 June 2021

Ülkeler Arası Yenidoğan Ölüm Oranlarının Doğum Sonu Bakım Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.117-118

Prematüre Bebeklerin Bakım Gereksinimlerinin Virginia Henderson’ın Hemşirelik Kuramına Temellendirilmesi

3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.115-116

Çocuklarda Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Dezavantajlı Gruplarda Çocuk Sağlığı Hemşireliği

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Use of Non-Pharmacological Methods in Pain Management in Children

in: Non-Drug Practices in Pain Management, Prof. Dr. Ayfer Özbaş,Dr. Öğretim Üyesi Ayşagül Güneş, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.354-371, 2022

Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Doç. Dr. Diler Aydın,Dr. Öğretim Üyesi Yılda Arzu Aba, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.255-280, 2019