Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cerrahide Teknolojik Gelişmelerin Hemşirelik Uygulamalarına Yansıması: Literatür Ne Diyor?

II. ULUSLARARASI VE III. ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 17 May 2022

Roy Adaptasyon Modeline Göre Ürostomili Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 January 2022

Omentoplasti Sonrası Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 13 January 2022

El Replantasyonu Sonrası Roy Adaptasyon Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Turkey, 15 - 17 December 2021