Education Information

Doctorate, University Of Health Sciences, Instıtute Of Health Scıences, Child Health and Diseases Nursing, Turkey 2022 - Continues
Undergraduate, Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Health Admınıstratıon, Turkey 2017 - Continues
Postgraduate, University Of Health Sciences, Instıtute Of Health Scıences, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Turkey 2020 - 2022
Undergraduate, University Of Health Sciences, Gulhane School Of Nursıng, Hemşirelik Pr., Turkey 2015 - 2019

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Afetlerde Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Psikolojik İlk Yardım (PİY) Eğitimi, Kastamonu Unıversity, 2024
Education Management and Planning, Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2024
Entrepreneurship, TÜBİTAK-BİDEB 2237 Geleceğin Kadın Liderlerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi, Ondokuz Mayıs University, 2023
Vocational Training, TÜBİTAK 2237 A AFETLERDE ÇOCUK MERKEZLİ PSİKOSOSYAL MÜDAHALE:EĞİTİCİ EĞİTİMİ, Dicle University, 2023
Innovation, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Atölyesi, Child Nurses Association, 2022
Measurement and Evaluation, Lokman Hekim Üniversitesi Ölçme Değerlendirme ve Soru Yazma Eğitimi, Lokman Hekim University, 2022
Vocational Course, Lisansüstü Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerine Yönelik Epidemiyolojide Nedensellik ve Gözlemsel Araştırmalar Eğitimi, Lokman Hekim University, 2022
Health&Medicine, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Selçuk Üniversitesi, 2021
Health&Medicine, Sistematik Derleme ve Meta-Analiz Yapma ve Yayına Hazırlama Kursu, Aydın Adnan Menderes University, 2021
Health&Medicine, Örnek Genişliğinin Belirlenmesi, Necmettin Erbakan University Continuing Education Application and Research Center, 2021
Health&Medicine, Pediatrik Hastalarda Periferik İntravenöz Kateter Yönetimi, Child Nurses Association, 2021

Dissertations

Postgraduate, The Effect of Dry Hot and Dry Cold Application on Pain, Anxiety and Fear Levels Before Blood Sample Collection in School Age Children (7-12 Years): A Randomized Controlled Study, University Of Health Sciences, Instıtute Of Health Scıences, Child Health and Disease Nursing, 2022

Research Areas

Child Health and Diseases Nursing

Academic Titles / Tasks

Research Assistant, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2021 - Continues

Academic and Administrative Experience

Department Graduation Commission Member, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2023 - Continues
Nursing Education Commission, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Continues
Quality and Accreditation Commissioner, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Continues
Horizontal-Vertical Transition Committee, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Continues
Curriculum Preparation Committee Member, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Continues
Exam Program Preparation Commission Member, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Continues
Clinical and Field Practices Committee, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Continues
Faculty Social Event Organizing Committee Member, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Continues
Faculty Website Commission, Lokman Hekim University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Continues

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Turkish Nurses Association, Member, 2021 - Continues, Turkey
Child Nurses Association, Member, 2020 - Continues, Turkey

Tasks In Event Organizations

Demir K., Çil M., International Arts and Science Festival 2023 (IASF2023) Therapeutic Play Workshop, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Haziran 2023
Pazar B., Demir K., Çil M., Savaş H., Surgical Diseases Nursing and Child Health and Diseases Nursing Course Poster Exhibition, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Haziran 2023
Demir K., Çil M., Terapötik Oyun Atölyesi, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Aralık 2022
Demir K., Çil M., World Child Rights Awareness Panel, Scientific Congress, Ankara, Turkey, Kasım 2022
Akın B., Pazar B., Demir K., Odacı N., Çil M., Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik Bölümü İç-Dış Paydaş Katılımlı SWOT Analizi Çalıştayı, Workshop Organization, Ankara, Turkey, Kasım 2022

Metrics

Congress and Symposium Activities

Preventing Home Accidents in Protecting and Improving Children's Health, Attendee, Ankara, Turkey, 2023
1st International Çeşm-i Cihan Health Congress in a Changing World, Attendee, Bartın, Turkey, 2023
International Science and Art Festival, Attendee, Ankara, Turkey, 2023
4th International Mediterranean, 3rd International and 8th National Pediatric Nursing Congress, Attendee, Erzurum, Turkey, 2023
Professionalism and Vocationalization in Nursing, Audience, Ankara, Turkey, 2023
II. International Gazi Health Sciences Congress, Attendee, Ankara, Turkey, 2022
SWOT Analysis Workshop, Attendee, Ankara, Turkey, 2022
HEPDAK Program Evaluation in Nursing Education, Audience, Ankara, Turkey, 2022
Organ Donation Awareness Panel, Audience, Ankara, Turkey, 2022
Education Programs Blended with Technology, Audience, Ankara, Turkey, 2022
3rd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Attendee, Ankara, Turkey, 2022
9th National Breastfeeding Week Symposium, Audience, Ankara, Turkey, 2022
Scientific Article Discussion Activity, Attendee, Ankara, Turkey, 2022
2nd International Breastfeeding Fact Congress, Attendee, Ankara, Turkey, 2022
2. Uluslararası 3. Ulusal Gülhane Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2022
Limbic Heads, Audience, Ankara, Turkey, 2022
World Nurses Day Panel "Making a Difference in Nursing", Audience, Ankara, Turkey, 2022
Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2021
VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Attendee, İzmir, Turkey, 2021
Doğum Sonu Bakım Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2021
Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey, 2021
1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2021