Eğitim Bilgileri

Doktora, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Dr), Türkiye 2022 - Devam Ediyor
Lisans, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye 2017 - Devam Ediyor
Yüksek Lisans, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği (Yl) (Tezli), Türkiye 2020 - 2022
Lisans, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Pr., Türkiye 2015 - 2019

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Yenilikçilik , Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Atölyesi, Çocuk Hemşireleri Derneği, 2022
Ölçme ve Değerlendirme, Lokman Hekim Üniversitesi Ölçme Değerlendirme ve Soru Yazma Eğitimi, Lokman Hekim Üniversitesi, 2022
Mesleki Kurs, Lisansüstü Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerine Yönelik Epidemiyolojide Nedensellik ve Gözlemsel Araştırmalar Eğitimi, Lokman Hekim Üniversitesi, 2022
Sağlık ve Tıp, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Selçuk Üniversitesi, 2021
Sağlık ve Tıp, Sistematik Derleme ve Meta-Analiz Yapma ve Yayına Hazırlama Kursu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2021
Sağlık ve Tıp, Örnek Genişliğinin Belirlenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2021
Sağlık ve Tıp, Pediatrik Hastalarda Periferik İntravenöz Kateter Yönetimi, Çocuk Hemşireleri Derneği, 2021

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Okul Çağı Çocuklarda (7-12 Yaş) Kan Örneği Alma İşlemi Öncesinde Kuru Sıcak ve Kuru Soğuk Uygulamanın Ağrı, Anksiyete ve Korku Düzeylerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 2022

Araştırma Alanları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2021 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Kalite ve Akreditasyon Komisyon Üyesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Ders Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Yatay-Dikey Geçiş Komitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Hemşirelik Eğitim Komisyonu, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Klinik ve Saha Uygulamaları Komitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Fakülte Sosyal Etkinlik Organizasyon Komitesi Üyesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Fakülte Web Sitesi Komisyonu, Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2022 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Hemşireler Derneği, Üye, 2021 - Devam Ediyor , Türkiye
Çocuk Hemşireleri Derneği, Üye, 2020 - Devam Ediyor , Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Demir K., Çil M., Terapötik Oyun Atölyesi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Aralık 2022
Demir K., Çil M., Dünya Çocuk Hakları Farkındalığı Paneli, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Kasım 2022
Akın B., Pazar B., Demir K., Odacı N., Çil M., Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik Bölümü İç-Dış Paydaş Katılımlı SWOT Analizi Çalıştayı, Çalıştay Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Kasım 2022

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

II. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2022
SWOT Analizi Çalıştayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2022
HEPDAK Hemşirelik Eğitiminde Program Değerlendirme, İzleyici / Dinleyici, Ankara, Türkiye, 2022
Organ Bağışı Farkındalığı Paneli, İzleyici / Dinleyici, Ankara, Türkiye, 2022
Teknoloji ile Harmanlanmış Eğitim Programları, İzleyici / Dinleyici, Ankara, Türkiye, 2022
3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2022
Bilimsel Makale Tartışma Etkinliği, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2022
9. Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu, İzleyici / Dinleyici, Ankara, Türkiye, 2022
2. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2022
2. Uluslararası 3. Ulusal Gülhane Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2022
Limbik Kafalar, İzleyici / Dinleyici, Ankara, Türkiye, 2022
Dünya Hemşireler Günü Paneli ''Hemşirelikte Fark Yaratmak'', İzleyici / Dinleyici, Ankara, Türkiye, 2022
Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2021
VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2021
Doğum Sonu Bakım Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2021
Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2021
1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2021