Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklarda Genel Anestezi Altında Uygulanan Diş Tedavilerinin Dağılımı: Retrospektif Çalışma

TDB 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023

Plazma Hücreli Gingivitisin Pediatrik Hastada Ağız Hijyeni Prosedürleri ile Tedavisi

TDB 27.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023