Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Dr), Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Yeni 2,5-disübstitüebenzoksazol türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması, antimikrobiyal etkileri ve moleküler modelleme çalışmaları

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Yeni 2-(p-Sübstitüebenzil)-5-(2-Sübstitüeasetamido)benzoksazol türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması, mikrobiyolojik etkileri ve kantitatif yapı-etki ilişkileri çalışmaları

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Yl) (Tezli)