Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Yaşlılarda Ağrı

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Özel Konular Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2023

The Assocıatıon Between The Body Mass Index and The Balance and Kınesophobıa In Gerıatrıcs

40th ESPEN Congress, Madrid, Spain, 1-4 September 2018, Spain, 1 - 04 September 2018

Nutrıtıonal Status, Physıcal Performance And Fatıgue In Gerıatrıcs

40th ESPEN Congress, Madrid, Spain, 1-4 September 2018, Spain, 01 September 2018 - 04 September 2017

Geriatrik Bireylerde Düşme Korkusu ve Sayısının Kinezyofobi Üzerine Etkisi

ULUSLARARASI KAPANIŞ KONGRESİ ERGOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, İstanbul, Turkey, 31 May 2017

Meslek İle İlgili Performans Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI KAPANIŞ KONGRESİ ERGOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2017

Books & Book Chapters

Serebral palsi nedir?

in: Serebral Palsili Bireyler İçin Ergoterapi ve Fizyoterapi, Gonca Bumin, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.7-30, 2018

Metrics

Publication

16

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

1