Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 FOBİSİNİN BESİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASES II. INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONFERENCE, Turkey, 28 - 30 April 2023, pp.9-10

TİP-2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARIN DİYET KALİTESİNİN VE DUYGU DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI MALDİA SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 October 2022, pp.63

TİP-2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA TÜM VÜCUT VE SEGMENTAL FAZ AÇILARININ SAPTANMASI

ULUSLARARASI MALDİA SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 October 2022, pp.62

Metrics

Publication

6

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals