Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Firat University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Arts And Scıences, Biyoloji Pr., Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  SIÇANLARDA İNTRASEREBROVENTRİKÜLER AMİLOİD BETA 1-42 UYGULAMASININ BİLİŞSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TAURİNİN VE PEROKSİZOMLARIN ROLÜ

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2012 Postgraduate

  Antrenmanlı bireylerde artan egzersiz testi sırasında kardiyorespiratuvar ve metabolik sistemlerin aerobik ve anaerobik egzersiz bölgeleri cevaplarının karşılaştırılarak belirlenmesi

  Firat University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022TÜBİTAK 2237B Proje Eğitimi/Translasyonel Tıp Alanında Proje Hazırlama, Yazma ve Yürütme Ankara 2022

  Project Management , Lokman Hekim Üniversitesi

 • 2021Kariyer Geliştirme Programı Proje Çalıştayı

  Personal Evolution , Lokman Hekim Üniversitesi

 • 2021MS PowerPoint Animasyon Eğitimi

  Personal Evolution , Lokman Hekim Üniversitesi

 • 2020Keyps Temel Kullanıcı Eğitimi

  Vocational Training , Lokman Hekim Üniversitesi

 • 2019Kariyer ve Hızlı Destek Projeleri Yazım Çalıştayı

  Project Management , Lokman Hekim Üniversitesi

 • 2016Sıçan Beyninde Stereotaksik Girişim ve Tanımlayıcı Diseksiyon Kursu

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi/14. Ulusal Sinirbilim Kongresi

 • 2015XII. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu Eğitim Programı

  Vocational Training , Gazi Üniversitesi

 • 2011Nöron Kültürü Kursu

  Vocational Training , İstanbul Medipol Üniversitesi