Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Kalite algı ölçeğinin geliştirilmesi ve kalite belgesi alan hastanelerde hemşirelerin kalite algısı

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

 • 2009 Postgraduate

  Kalite belgelendirme sisteminin hasta bakım kalitesi ve hemşirelerin kalite algılayışına olan etkisinin belirlenmesi

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü