Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Does BMAC Administration Affect Functional Outcomes in Knee Osteoarthritis?

The Proceedings of the 26th International Biomedical Science and Technology Symposium, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2022

ARTROSKOPİK ROTATOR KILIF TAMİRİNDE İ.V. TRANEKSAMİK ASİT UYGULANMASI CERRAHİ SÜREYİ ETKİLER Mİ?

Kemik Eklem 2022 (Uluslararası Katılımlı), Girne, Cyprus (Kktc), 28 September - 01 October 2022

ARE THE VIDEOS ON YOUTUBE ON CERVICAL FUSION RELIABLE FOR PATIENTS?

9. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 28 May 2022

Akromioklavikular eklem çıkıklarında iki farklı tedavi yönteminin karşılaştırılması

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 14 November 2021, vol.55, pp.79-80

Ayak Bileği Otolog Kondrosit Transplantasyonu Sonrası Venöz Sinüs Trombozu Olgu Sunumu

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020

Sosis Parmak Osteomyelit için bir risk midir?

9. Ulusal Yara Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2014

Books & Book Chapters

Çocukluk Çağı Özel Kırıkları: Monteggia ve Galeazzi

in: Ortopedik Aciller Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Doğan Özgür, Gencer Batuhan, Editor, akademisyen yayınevi, Ankara, pp.197-207, 2022

Pediatrik Ortopedik Yaralanmalarda Genel Tedavi Prensipleri

in: Ortopedik Aciller Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Doğan Özgür, Gencer Batuhan, Editor, akademisyen yayınevi, Ankara, pp.183-195, 2022

Arthroscopic Anatomy of the Knee

in: Clinical Anatomy of the Knee, Bozkurt Murat, Açar Halil İbrahim, Editor, springer, Cham, pp.59-64, 2021

Patient Position and Setup

in: Clinical Anatomy of the Knee, Bozkurt Murat, Açar Halil İbrahim, Editor, springer, Cham, pp.97-106, 2021