İnsülin direnci gelişmiş yaşlı sıçan kalp fonksiyon bozukluğunda insülin uygulamasının rolünün elektrofizyolojik ve moleküler-biyokimyasal yaklaşımlarla incelenmesi


Turan B. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: July 2022