iki foton floresan laser mikroskoskopi hücresel görüntüleme sistemi


Turan B. (Executive)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2006 - 2007

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: December 2006
  • End Date: December 2007