Antioksidanların diyabette gözlenen çeşitli organ fonksiyon bozukluklarına etkilerinin elektrofizyolojik biyomekanik ve moleküler biyofizik yöntemlerle incelenmesi


Turan B. (Executive)

TUBITAK Project, 1997 - 1999

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 1997
  • End Date: August 1999