THIM (De Internationale HOGESCHOOL VOOR FYSIOTHERAPIE)- International Communication-International/ Intercultural- Focus Group


Bek N., Karaduman A. A. (Executive), Ünver B., Sarı M., Öztürk D.

Other Supported Projects, 2022 - 2023

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: September 2022
  • End Date: June 2023