Tip I diyabetik kardiyomiyopatide yeni bir tedavi hedefi Ryanodin reseptörleri


Turan B. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2008
  • End Date: April 2011