Hipoksinin normal ve hiperglisemik HL 1 kardiyomiyositlerinde Na H değiş tokuşcusu ve Na HCO3 ko transportu aktive ve ekspresyonu üzerine etkileri Hücreiçi sinyal yolaklarında miRNA ların ve S nitrolizasyonun rolü


Turan B. (Executive)

TUBITAK Project, 2010 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2010
  • End Date: March 2013