Kardiyomiyositlerde endoplazmik retikulum stresi, hücre içi serbest Zn2 regülasyonu ve mitokondri arasındaki çapraz ilişkinin kalp fonksiyon bozukluğu patolojisindeki rolünün incelenmesi


TURAN B. (Executive)

Other International Funding Programs, 2013 - 2017

  • Project Type: Other International Funding Programs
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: September 2017