Ayağın Biyomekanik Özellikleri ile Alt Ekstremite Mekanikleri Fiziksel ve Fonsiyonel Düzey Arasındaki İlişkinin Araştırılması


BEK N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: March 2017