Kardiyomyositlerde Endoplazmik Retikülüm stresi hücre içi serbest Zn Regülasyonu ve mitokondri arsındaki çarpraz ilişkinin kalp fonksiyon bozukluğu patolojisindeki rolünün incelenmesi


Turan B. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: October 2017