El Bileği ve Elin Dejeneratif Patolojilerinde Splint Kullanımına Uyumu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi


Ünver B. (Executive), Kılınç H. E., Öztürk D., Sarı M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: September 2023