Memeli atriyal hücrelerinde aTP-duyarlı katyon kanallarının yaşlanmamay bağlı kalp fonksiyon değişikliklerindeki rolünün incelenmesi


TURAN B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: Continues