Kardiyomiyositlerde Hücreiçi Zn2 Homeostazı Hücreiçi Serbest Zn2 ve Matriks Metalloproteinazların Diyabetli Sıçan Kalbi Uyarılma Kasılma Çiftlenimindeki Rolü


Turan B. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2008
  • End Date: March 2011