Kalori Kısıtlaması ve Öğün Sıklığının Sıçanlarda Apoptozis, Oksidatif Stres, TRPM2 ve TRPV1 Katyon Kanalları Üzerine Etkilerinin Araştırılması.


Gültekin F., Savaş H. B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: November 2017