Vokal Nodul Tanısı Almış İlköğretim Çağındaki Bir olguda Ekleptik Ses Terapisinin Etkililiği


Creative Commons License

Mutlu A. İ., Uygun M. N., Köklü Şimşek F. N.

VOICEİSTANBUL 2024, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2024, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Eklektik ses terapisi programı; hem doğrudan ve dolaylı terapi yöntemlerini birleştiren hem de bireylerin gereksinimleri çerçevesinde farklı terapi yöntemlerinin seçilmesini içeren kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu çalışmada, vokal nodül tanısı almış ilköğretim çağındaki bir olgunun terapi sürecinde; vokal hijyen eğitimi, rezonans ses terapisi ve olgunun sesini sağlıklı bir şekilde yükseltebilmesini sağlayabilmek için programa dahil edilen estill ses terapisi yönteminin etkililiğini araştırabilmek amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Ses kısıklığı şikayetiyle ailesi ile birlikte hastanemize başvuran 8,5 yaşındaki bir olguya yapılan videolaringostroboskopi muayenesi sonucunda vokal nodül tanısı konmuş ve olgu ‘Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne’ yönlendirilmiştir. Terapi öncesinde MDVP ile elde edilen temel frekans, jitter, shimmer ve gürültü harmonik oranı; aerodinamik ölçümler için /s/ fonasyon süresi, /z/ fonasyon süresi, S/Z oranı, maksimum fonasyon süresi; algısal değerlendirme için CAPE-V, sert glottal ataklar ve Çocuk Sesi Handikap İndeksi-10 (ÇSHİ-10) kayıtları alınmıştır. Hastaya, haftada 1 seans olmak üzere 7 hafta terapi uygulanmıştır ve terapi sonucunda tüm ölçümler tekrarlanıp aralarındaki fark rapor edilmiştir. Terapiden sonraki üçüncü ayda da tüm kayıtlar yenilenmiştir ve uygulanan terapi programının etkililiği bu kayıtların sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ses terapisi öncesi ve sonrasında elde edilen temel frekans, jitter, shimmer ve gürültü harmonik oranı; /s/ fonasyon süresi, /z/ fonasyon süresi, S/Z oranı, maksimum fonasyon süresi; CAPE-V, sert glottal ataklar ve Çocuk Sesi Handikap İndeksi-10 (ÇSHİ-10) değerlerinin her birinde olumlu farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Hastanın vokal nodülü küçülmüş, ses kalitesi artmış ve hasta mecbur kaldığı durumlarda sesini sağlıklı bir şekilde yükseltebilme becerisini kazanmıştır.

Sonuç: Uygulanan eklektik ses terapisi programının verimliliğinin; olgunun doğru ses üretimini gerçekleştirebilme yeteneğini arttırabilmesinin yanında, farklı durum ve ortamlarda sesini etkili bir şekilde kullanabilme becerisini geliştirebilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuçlar, uygulanan terapi yönteminin etkinliğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, ses bozukluğu, ses terapisi