DUDAK DAMAK YARIĞI OLAN BİREYLERİN CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI BULGULARININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Mutlu A. İ., Bacık Tırank Ş., Gülaçtı A., Gülşen A.

ANKARA FONİYATRİ GÜNLERİ, Ankara, Turkey, 14 - 15 December 2023, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

Özet:
Amaç: 
Dudak damak yarıkları, diğer kraniyofasiyal durumlar gibi atipik embriyolojik gelişim sonucu ortaya çıkan durumlardır. Dudak damak yarıklı bireylerde artikülasyon, beslenme ve yutma, işitme, rezonans ve hava akışı, ses ve dil ve konuşma problemleri görülebilmektedir (1). Bu bağlamda konuşma bozukluğu şikayetiyle Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’ne başvuran dudak damak yarıklı bireyler, Gazi Üniversitesi Dudak-Damak Yarıkları Konsey’ine çağrılarak tedavi süreçleri planlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, konseyde cerrahi kararı alınan vakaların tedavi ve takip süreçlerinin paylaşılmasıdır.

Materyal ve Metot: Bu araştırmada toplamda 5’i erkek 5’i kız 10 katılımcıya ait 12 cerrahi öncesi ve sonrası veri yer almaktadır. Katılımcılar, Dudak-Damak Yarıkları konseyi kapsamında rutin olarak fiberoptik endoskop yardımı ile velofarengeal bölgesi değerlendirilen ve nazometre değerleri raporlanan bireylerden seçilmiştir. Bu araştırma kapsamına dahil edilen bireyler için geriye dönük olarak cerrahi öncesi ve sonrası için /pa/, /pi/, /ta/, /ka/, /sa/ heceleri ve 1’den 10’a kadar sayma esnasında nazometre bulguları kullanılmıştır.

Bulgular: Cerrahi öncesi ve sonrasında alınan nazometre değerleri incelendiğinde /sa/ ve /ta/ nazometre değerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark gözlenmiştir (sırasıyla p=0.028 ve p=0.02). /ka/ hecesi için nazometre değerleri istatistiksel olarak anlamlı görülmese de klinik olarak anlamlılık (p=0.06) gözlenmiştir. /pa/, /pi/ ve sayı sayma değerleri için anlamlı bir istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (sırasıyla p=1,66, p=0,953 ve p=0,082).

Sonuç: Araştırmaya dahil edilen tüm katılımcılara cerrahi sonrası konuşma terapisi hizmeti sunulmuştur. Vakaların cerrahiye ek olarak uygulanan terapi sürecinden fayda gördükleri gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Dudak yarığı, damak yarığı, cerrahi, değerlendirme