Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastanelerinde izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin araştırılması


ERSOY Y., Sönmez E., YOUNG H. J., AĞEL E., DURMAZ B.

Mikrobiyoloji Bülteni, vol.35, no.2, pp.197-209, 2001 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Mikrobiyoloji Bülteni
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.197-209
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Çoklu antibiyotik direnci göstermeleri ve nozokomiyal enfeksiyonlardaki etkenler arasında sıklıkla saptanıyor olmaları sebebiyle enterokoklar artan bir öneme sahiptirler. Ülkemizde enterokoklar arasında glikopeptid direnç insidansı ve genotipik direncin ayrıntıları bilinmemektedir. Bu çalışmada Malatya, Kayseri ve Elazığ Üniversiteleri Tıp Fakültesi Hastanelerinde Ocak 1998-Eylül 1999 tarihleri arasında klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarında glikopeptid direncinin fenotipik ve genotipik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan toplam 235 enterokok suşunun agar dilüsyon metodu ile vankomisin ve teikoplanin için MİK değerleri saptanmış, teikoplanine dirençli suşa rastlanmazken, vankomisine düşük düzey direnç gösteren (4$mu$g/ ml$leq$MİK$leq$12$mu$g/ml) 11 suşun genotipik direnç analizi tek aşamalı polimeraz zincir reaksiyonu ile yapılmıştır. Sonuç olarak, 11 suşun 7'sinde vanC1 geni, 2'sinde vanC2-3 geni saptanmış, buna karşın 2'sinde hiçbir genotipik direnç saptanamamıştır. Ayrıca suşlarda vanB direnç genine rastlanılmamıştır. Bulgularımız, Malatya ve komşu illerinde enterokoklar arasında vankomisin direnç insidansının hala düşük olduğunu göstermektedir.