Turgut Özal Tıp Merkezi personelinde burunda S.aureus ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılık oranı


DURMAZ B., TEKEREKOĞLU M., Otlu B., TAŞTEKİN N.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, vol.6, no.2, pp.150-153, 1999 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Turgut Özal Tıp Merkezi çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ve etkenin metisilin'e duyarlılığı araştırılmıştır. Burun sürüntüsü alınan 133 sağlık personelinin 42'sinde (% 32), 61 kişilik kontrol grubunun 20'sinde (% 33) S. aureus üretilmiştir. İstatistiksel olarak değerlendirildiğinde naza l S.aureus taşıyıcılığı yönünden her iki grup arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05). Kontrol grubunda metisilin'e dirençli Staphylococcus (MRSA) taşıyıcılığı olmamasına karşın, hastane personelinin 15'i (% 11) MRSA taşıyıcısı olarak bulundu.