Turgut Özal Tıp Merkezi' nde çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida' ların türlere göre dağılımı


AĞEL H. E., DURMAZ B., REFİK M., Direkel Ş.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, vol.6, no.2, pp.146-149, 1999 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Enfeksiyon etkeni mayaların izolasyonu ve tür seviyesinde tanımlanmaları yapılmadan tedavi amacıyla kullanılan azol grubu ilaçlar özellikle anti-fungallere dirençli C. albicans dışı Candida türlerinin duyarlı türler arasından seçilmelerine ve daha sık enfeksiyon oluşturmalarına sebep olmaktadır. Hastanemizde C. albicans dışı Candida'ların infeksiyon etkeni olarak oranını belirlemek amacıyla, klinik örneklerden etken olarak izole edilen 76 Candida susunun API-20 C (Biomerioux) kiti ile tür tanımlaması yapıldı. C. albicans %72 oranında en sık izole edilen türdü. İzolatlarm %28'i ise C. albicans dışı Candida türleri olarak tanımlandı.