Education Information

Education Information

 • 1992 - 1997 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1984 - 1990 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Özofageal yassı hücreli karsinomda neoadjuvan kemoterapinin operabilite ve rezektabilite ve etkisi

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English