Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Sistemik Hastalıklar

  • Undergraduate İç Hastalıkları Klinik Ders ve Uygulama Kurulu Dersi

  • Undergraduate Klinik Beceri Eğitimi

  • Undergraduate İç Hastalıkları