Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gölgedeki Bilim Kadınları 3

Selçuk 9. Uluslararası sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 15 - 17 December 2023, pp.1-65

Ses Fiziği Konusunda Görme ve İşitme Engelliler İçin Erişilebilir Materyallerin Tasarlanması

3. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2023, pp.24-28 Creative Commons License

Gölgedeki Bilim Kadınları 1

11. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Düzce, Turkey, 5 - 15 October 2023, pp.1-96 Sustainable Development

Tübitak 2209 Projesi: Bir Gözlük Atölyesi Çalışması Yapıyorum

Tübitak 2209 Projesi: Bir Gözlük Atölyesi Çalışması Yapıyorum, 8 - 10 June 2023

Gürcistan Batum Nobel Kardeşler Teknoloji Müzesi’nin Fizik Koleksiyonu Bakımından İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-II, Ankara, Turkey, 16 November 2022

(2018-2024) Gürcistan Ulusal Fizik Öğretim Programı İle (2018) Türkiye Fizik Öğretim Programının Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-II, Ankara, Turkey, 16 November 2022

Bilim Kurgu Filmlerinde Kulanılan Uzay ve Astronomi Metaforlarının Öğrencilerin Algılarına Etkisi

Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Turkey, 02 July 2022

Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Boğaziçi Üniversitesi V.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 January 2022, pp.62

Türkiye’de Sağlık Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalara Bütünsel Bir Bakış (1977-2021)

VII. INSAC International Congress on Health Sciences (ICHES-2021), Konya, Turkey, 21 October 2021, pp.156

Metaforların Ölçme ve Değerlendirmede Semantik Karşılaştırmalar İçinde Kullanımı ve Ülkemizde Yapılan Metafor Araştırmalara Bir Bakış

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi, İstanbul, Turkey, 29 May 2021

Türkiye’de 2020 Yılı Pandemi Döneminde “Bilim Merkezleri” Hakkında Neler Yazıldı? Bir Twitter Analizi.

Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu-ISOEVA, Karabük, Turkey, 24 December 2020

Fizik Öğretmenliği Programına Yerleşen Öğretmen Adaylarının Durumlarının 2018 ve 2019 Yılları Çerçevesinde Karşılaştırılması

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi TED Üniversitesi, Ankara, Turkey, 29 November 2019

Türkiye’de Bilim Tarihi Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlere Bütünsel Bir Bakış (1991-2018)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 100. Yıl Eğitim Sempozyumu., Samsun, Turkey, 26 October 2019

5.sınıf Öğrencilerinin Işık Konusuyla ilgili Algılarının ve Öğrenme Zorluklarının Etkinliklerle Belirlenmesi.

5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Turkey, 11 July 2019

Fizik Eğitiminde Bir STEM Projesi “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”.

VI th International Eurasian Educational Research Congress., Ankara, Turkey, 19 June 2019

Fizik Eğitiminde Metafor ve Analoji Arasındaki Farklar Üzerine Bir Meta-Analiz Araştırması'

Euro Asia Summit, Ejons International Congress on Mathematic-Engineering and Natural Sciences, Ankara, Turkey, 17 July 2017

The Heuristic Algorithms Based on Metaphors in Physics Education

The World Conference on Physics Education, İstanbul, Turkey, 01 July 2012

The Importance of Chi's Ontology Tree and Conceptual Metephors in Physics Education

The World Conference on Physics Education, İstanbul, Turkey, 01 July 2012

Kuantum Fiziğinde Kullanılan Metaforların Öğrencilerin Fizik Algısı Üzerine Etkisi,

IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 September 2010

Expert Reports

MEB FİZİK KİTABI PANELİSTLİĞİ

Milli Eğitim Talim ve Terbiye , pp.10, Ankara, 2023

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals