Prof. TAYFUN ALAÇAM


Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences

Email: tayfun.alacam@lokmanhekim.edu.tr
Other Email: talacam954@gmail.com
Web: tayfun.alacam@lokmanhekim.edu.tr
Address: Angora Evleri, Deniz sok. No:2 Mutlukent-Ankara

Metrics

Publication

106

Citation (WoS)

579

H-Index (WoS)

17

Citation (Scopus)

969

H-Index (Scopus)

17

Project

13

Thesis Advisory

19

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1976 - 1981

1976 - 1981

Doctorate

Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

1971 - 1976

1971 - 1976

Undergraduate

Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Turkey

Dissertations

1981

1981

Doctorate

Kalay Fluorid’xxin İndirek Kapaklama Tedavisi Esnasında Dentin dokusuna Etkisinin Klinik olarak Araştırılması

Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Health Sciences

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Lokman Hekim University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Vital pulpa tedavisinde kullanılan materyaller

Undergraduate

Undergraduate

Kök kanallarının lateral kompaksiyon yöntemiyle doldurulması

Undergraduate

Undergraduate

ENDODONTİK MİKROBİYOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

Endodontide ağrı yönetimi ve antibiyotikler

Undergraduate

Undergraduate

Geriatrik endodonti

Undergraduate

Undergraduate

Enine Kesiti Oval Şekilli Kanallarda Endodontik Tedavi

Undergraduate

Undergraduate

Vital Pulpa Tedavileri

Undergraduate

Undergraduate

KÖK KANALLARININ GENİŞLETİLMESİ

Undergraduate

Undergraduate

Diş ve pulpa anatomi ve morfolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Dental Travma

Undergraduate

Undergraduate

Endodontik immünoloji

Undergraduate

Undergraduate

ACİL ENDODONTİK VAKALARIN TEDAVİSİ

Undergraduate

Undergraduate

Diş Anomalilerinde Endodontik Tedavi

Undergraduate

Undergraduate

Periapikal Doku İyileşmesi ve Başarı Değerlendirmesi

Undergraduate

Undergraduate

Kök kanallarında ilaç kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Kök kanallarının biomekanik preparasyonları

Undergraduate

Undergraduate

Kök kanal dolgusu

Undergraduate

Undergraduate

Giriş kavitesi preparasyonunda yeni yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

Fokal enfeksiyon

Undergraduate

Undergraduate

Mikroendodontik tedaviler

Undergraduate

Undergraduate

Endodontik Tedavide Anestezi

Undergraduate

Undergraduate

Kök kanallarının doldurulmasında kullanılan patlar

Undergraduate

Undergraduate

Dişler ve Çenelerde Dental Kaynaklı Olmayan Ağrılar

Undergraduate

Undergraduate

ENDODONTİDE TEKRARLAYAN TEDAVİLER

Undergraduate

Undergraduate

Anomalili dişlerde endodonti

Undergraduate

Undergraduate

Adeziv materyallerin endodontide kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Kesici diş giriş kavitesi

Undergraduate

Undergraduate

KÖK KANALI DESTEKLİ RESTORASYON

Undergraduate

Undergraduate

Malzeme tanıtımı ve seçimi

Undergraduate

Undergraduate

Diş anatomisi ve morfolojisi çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Kök kanallarında boyut belirlenmesi

Undergraduate

Undergraduate

Endodonti-Ortodonti

Undergraduate

Undergraduate

Endodontide Acil Tedaviler

Undergraduate

Undergraduate

Periapikal doku hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Endodontide Klinik Olgu Sunumu

Undergraduate

Undergraduate

Sement

Undergraduate

Undergraduate

Dentin hipersensitivitesi

Undergraduate

Undergraduate

Kök kanal dolgusunda kullanılan patlar

Undergraduate

Undergraduate

Kök Kanal Tedavisinin Endikasyon Sınırları

Undergraduate

Undergraduate

Biyouygunluk

Undergraduate

Undergraduate

Restoratif işlemlerin pulpaya etkileri

Undergraduate

Undergraduate

Endodontide Radyografik İnceleme

Undergraduate

Undergraduate

Endodontide Hasta Muayenesi

Undergraduate

Undergraduate

Endodontide Hasta Eğitimi ve İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Periodontal dokuların histolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Materials used in obturation of root canals

Undergraduate

Undergraduate

Endo-Perio Lezyonları

Undergraduate

Undergraduate

GİRİŞ KAVİTESİ HAZIRLAMA KURALLARI VE PULPA ANATOMİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Biomaterials and biocompatibility

Undergraduate

Undergraduate

Dişlerin izolasyonu

Undergraduate

Undergraduate

Materials used in vital pulp treatment

Undergraduate

Undergraduate

Pulpa hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Vital Pulpa Tedavilerinde Kullanılan Maddeler

Undergraduate

Undergraduate

Pulpada retrogresssive değişiklikler

Undergraduate

Undergraduate

Endodontik cerrahi

Undergraduate

Undergraduate

Kök Rezorbsiyonları

Undergraduate

Undergraduate

ENDODONTİDE TANI

Undergraduate

Undergraduate

Biyomateryaller ve Biyouygunluk

Undergraduate

Undergraduate

Endodontik Tedavi Sonrası Kök Kanalı Destekli Onarım

Undergraduate

Undergraduate

Diş Pulpası Histolojisi

Advising Theses

2019

2019

Dental Specialty

ENDODONTİK TEDAVİDE ALGILANAN KONTROL İLE KAYGININ YÖNETİLMESİ

ALAÇAM T. (Advisor)

G.NALCI(Student)

Taught Courses And Trainings

2022 - 2022

2022 - 2022

Pristhina Dental Weekend

Academic Units - Training

Alaçam T.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

New treatment modality in management of anxiety in endodontic treatment

NALCI G., ALAÇAM T.

20. Asya Pasifik Endodonti Kongresi, Fairmont Quasar, İstanbul, 24 - 27 April 2019

2017

2017

Removal of Organic Tissues From Simulated Internal Resorption Cavities

Atasoy Ulusoy Ö. İ., Savur İ. G., Alaçam T., Çelik B.

23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.204

2017

2017

İnvaziv servikal rezorbsiyon

NALCI G., ALAÇAM T., BARIŞ E.

TDB ULUSLARASI KONGRE, 21 September - 24 October 2017

2017

2017

iyatrojenik kök perforasyonlarında tedavi

ALAÇAM T.

Türk Endodonti Derneği 7. Bilimsel Sempozyumu, 11 - 14 May 2017

2016

2016

İyatrojenik kök perforasyonlarının tedavisi

ALAÇAM T.

Türk Pedodonti Derneği 23. Uluslararası Kongresi, 24 - 27 September 2016

2016

2016

Endodontide yapılan sistematik değerlendirelerdeki araştırma stratejilerinin eliştirel incelemesi

YAYLALI İ. E., ALAÇAM T.

Türk Endodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

2016

2016

Kök kanal tedavisinin endikasyon sınırları vaka seçimi ve tedavide risk faktörleri

ALAÇAM T.

Endodonti Temalı Mini Sempozyum: ADO, Turkey, 14 - 15 January 2016

2015

2015

Chitosan based systems as dentin hypersensitivity agents

TOSUN S., AYDIN Ö., SEMİH S., SELAHATTİN A., ALAÇAM T.

CED-IADR-47th Meeting of the Continental Europan Division of the International Association for Dental Research, Gloria Golf Resort, Antalya, 17 - 19 October 2015

2015

2015

Polymer Based Systems as Dentinal Hypersensitivity Agents

TOSUN S., PURALİ N., SEMİH S., ALAÇAM T., AS Ö.

American Association of Pharmaceutical Scientists Arden Meeting, 5 - 07 October 2015

2010

2010

An in vitro comparison of working length determination by two motor driven electronic apex locators

KOÇAK M. M., KOÇAK S., HELVACIOĞLU KIVANÇ B., ALAÇAM T.

10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 23 September - 25 October 2010

2007

2007

Fracture resistance of thin walled roots restored with different post systems

Helvacıoğlu Kıvanç B., Alaçam T., Atasoy Ulusoy Ö. İ., Genç Şen Ö., Görgül G.

13th BİENNAL cONGRESS OF THE eUROPEAN sOCİETY OF eNDODONTOLOGY, İstanbul, Turkey, 6 - 08 September 2007

2007

2007

Üç köklü üst çene birinci küçük azının operasyon mikroskobu kullanılarak yapılan endodontik tedavisi olgu bildirimi

DENİZ ARISU H., ALAÇAM T.

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, 27 - 29 April 2007

2000

2000

Yeni Bir Kök Kanal Dolgu Patının Sitotoksisite Ve Genotoksisitesinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi

ERTEN CAN S. H., BALA O., KAYAOĞLU G., ALAÇAM T., OKUR H.

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Kongresi., İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2000

1990

1990

Endodontik Tedavi Sonrası Ağrı Kontrolünde Naproksen Sodyumun Kullanılması Hacettepe Ankara 1990

ALAÇAM T., GÖRGÜL G., DARENDELİLER S., BALA O.

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi III. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 1990

1988

1988

Diş Pulpası Kalsifikasyonlarının Klinik Radyolojik Ve Histolojik Olarak Değerlendirilmesi

KÖSELİ E., BALA O., ALAÇAM T.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 10 June 1988

Supported Projects

2007 - Continues

2007 - Continues

Başarısız kök kanal tedavi olgularında dezenfeksiyon amacıyla lazer kullanımının bakteri florası üzerinde etkisi.

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAÇAM T. (Executive)

2004 - Continues

2004 - Continues

Taşkın Preparasyonlarda yeni bir apikal stop oluşturulmasında Tri-Auto ZXin etkinliği

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAÇAM T. (Executive)

2003 - Continues

2003 - Continues

Operasyon mikroskobunun ve ultrosonik ucun meziobuccal-ikinci kanalların lokalizasyonundaki etkileri

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAÇAM T. (Executive)

2001 - Continues

2001 - Continues

Apeks buluculu  motorla dönen kanal genişleticinin apikalden taşan madde miktarı üzerine etkisinin in vitro inc.

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAÇAM T. (Executive)

1999 - Continues

1999 - Continues

Kök kanallarının genişletilmesinde Hero 642 nin kullanımı.

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAÇAM T. (Executive)

1993 - Continues

1993 - Continues

Peridonotal liigament hücrelerinin farklı ısı derece kültürü vasat ve transport sıvı calılığı araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

ALAÇAM T. (Executive)

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2009 - Continues

2009 - Continues

Kosova Endodontic Society

Member

2003 - Continues

2003 - Continues

Eurepean Endodontic Society

Member

1991 - Continues

1991 - Continues

Türk Endodonti Derneği

Member

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

BMC ORAL HEALTH

Journal Indexed in ESCI

August 2022

August 2022

Journal of advances in Medicine and medical Research

Journal Indexed in ESCI

August 2022

August 2022

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH INTERNATIONAL

Journal Indexed in ESCI

July 2022

July 2022

Odontology

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH INTERNATIONAL

Journal Indexed in ESCI

April 2022

April 2022

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH INTERNATIONAL

Journal Indexed in ESCI

February 2022

February 2022

Journal Name: Asian Journal of Dental Sciences

Journal Indexed in ESCI

January 2022

January 2022

Odontology

Journal Indexed in ESCI

January 2022

January 2022

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH INTERNATIONAL

Journal Indexed in ESCI

January 2021

January 2021

Journal of the mechanical Behavior of Biiomedical Materials

Journal Indexed in ESCI

January 2021

January 2021

Journal o Pharmaceutical Research International

Journal Indexed in ESCI

January 2021

January 2021

BIOFOULING

SCI Journal

January 2021

January 2021

Journal of Taibah University Medical Sciences

Journal Indexed in ESCI

January 2021

January 2021

Journal of Pain Research

Journal Indexed in ESCI

Tasks In Event Organizations

Haziran 2023

Haziran 2023

15. Türk Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Bursa

Scientific Congress

Alaçam T.
Bursa, Turkey

Mayıs 2022

Mayıs 2022

9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu

Scientific Congress

Alaçam T.
Mardin, Turkey


Citations

Total Citations (SCOPUS): 1068

h-index (SCOPUS): 17

Jury Memberships

January-2024

January 2024

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Lokman Hekim Üniversitesi

August-2023

August 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

December-2022

December 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Lokman Hekim University

August-2022

August 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

September-2021

September 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Lokman Hekim Üniversitesi